Tu jesteś:
Newsletter

29.09.2015
Powrót do newslettera

Generacja Shuffle

Generacja Shuffle

Co najbardziej pociąga nas w muzyce i w jaki sposób jesteśmy w nią zaangażowani? Według wyników badań przeprowadzonych w maju tego roku przez Havas – francuską agencję reklamową 56 % miłośników muzyki słucha minimum 10 gatunków muzycznych, a poziom zaangażowania i znaczenie jakie odgrywa muzyka w ich życiu są różne w zależności od kraju i wieku.

Rewolucja cyfrowa na pewno zmieniła rynek muzyczny, a tym samym panujące trendy. Większa dostępność muzyki poprzez różne kanały takie jak streaming czy możliwość zakupu i ściągnięcia utworów online doprowadziła do zmiany modelu odbioru muzyki. Dziś fani są zainteresowani większą liczbą gatunków muzycznych niż wcześniej. Zwróćmy uwagę na bibliotekę muzyczną na telefonach, komputerach czy tabletach młodych ludzi. Z reguły są to pojedyncze utwory i pełna lista gatunków muzycznych. To według Havas nowe pokolenie muzycznych pasjonatów: generacja Shuffle. Charakterystyczne dla tej grupy jest ciekawość i chęć odkrywania nowej muzyki.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie 8 tak zwanych logik zaangażowania, wyróżnionych specjalnie na potrzeby badania. W skrócie chodzi o podstawowe motywy, którymi kierują się fani przy wybieraniu określonych gatunków.

Na portalu wirtualnemedia.pl znajdziemy krótkie opisy poszczególnych kategorii.

„Logika rozrywki" – czerpanie przyjemności z atmosfery i całościowego doświadczenia: do tej grupy należą fani, którzy czerpią przyjemność nie tylko z muzyki, ale w równym stopniu z całego spektaklu, jakim jest koncert.

„Logika imersji" – chęć zatracenia się w muzyce: reprezentują ją fani zwracający uwagę głównie na doznania, których doświadczają słuchając muzyki.

„Logika połączeń społecznych" – pragnienie nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi fanami: do grupy kierującej się tą logiką należą fani, którzy czują silną więź ze społecznością innych fanów tego samego zespołu lub gatunku muzycznego.

„Logika identyfikacji" – łączenie muzyki z życiem prywatnym: fanom kierującym się tą logiką przyjemność sprawia słuchanie muzyki, która podkreśla ich pochodzenie etniczne czy ma związek z ich rodzimą kulturą. To też fani, którzy muzykę łączą z niektórymi okresami w swoim życiu.

„Logika obrony" – reprezentują ją fani, którzy lubią dyskutować o muzyce z fanami o innych upodobaniach muzycznych.

„Logika gry" –zaliczają się do niej fani, którzy w dzieciństwie uczyli się śpiewu lub gry na instrumencie. Mogą grać do tej pory. Mogą też grać w gry wideo związane z muzyką.

"Logika wiedzy" – chęć nauki i zrozumienia mechanizmów tworzących muzykę: kierują się nią fani, którzy są zainteresowani teorią muzyki i zagadnieniami naukowymi z nią związanymi.

„Logika poszukiwań" – pragnienie odkrywania nowych piosenek, muzyków, gatunków, wydarzeń, itd.: logika postępowania charakterystyczna dla fanów, którzy na koncertach i festiwalach odkrywają nowych twórców.

Zaangażowanie jest różne w zależności od kraju. Polacy najczęściej kierują się logiką identyfikacji, a także imersji i gry. Ważnym kryterium jest również wiek. Młodsi fani, pomiędzy 13 a 17 rokiem życia kierują się przede wszystkim logiką imersji. Z kolei fani powyżej 35 roku życia kierują się logiką poszukiwań. Badania wykazują, że w przypadku generacji shuffle mogą pojawić się inne logiki zaangażowania, niewyodrębnione przez badaczy. Fani, którzy wykazują największe zaangażowanie kierują się jedną z pięciu logik: imersji, wiedzy, obrony, gry lub poszukiwań.

Havas jako agencja reklamowa i PR-owa z oczywistych względów wykonała badanie pod kątem działań marketingowych i współpracy dużych firm i marek przy różnego rodzaju przedsięwzięciach muzycznych. Ponad połowa fanów muzyki (55% w tym 70% fanów z Polski) jest pozytywnie nastawiona w stosunku do działalności sponsorskiej festiwali czy wsparcia finansowego artystów. 46 % badanych fanów muzyki z Polski twierdzi, że tego typu współprace czynią produkt i markę im bliższą i bardziej wartościową, co sprawia z kolei, że chętniej kupują dany produkt oraz jest większa szansa na ponowny zakup.

Źródło: wirtualnemedia.pl