Tu jesteś:
Podpisz umowę / Wysokość opłat / Nadawanie

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Podpisz umowę - Wysokość opłat - Nadawanie

Tabela stawek wynagrodzeń z tytułu odtwarzania fonogramów i wideogramów muzycznych

Tabele niniejsze obejmują korzystanie z fonogramów i wideogramów muzycznych podlegających ochronie na mocy ustawodawstwa polskiego oraz ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień zatwierdzenia tabel.

(...)


II. Wynagrodzenia z tytułu nadawania wprowadzonych do obrotu fonogramów i wideogramów muzycznych


 1. Nadania telewizyjne
  Kategoria nadawcy Stawka minutowa Miesięczna stawka zryczałtowana
  1. Nadawca ogólnopolski
  (ponad 30 mln mieszkańców w obszarze nadań)
  30 PLN/min nadania lub 0,6 % wpływów brutto
  (z wyłączeniem podatku VAT)
  0,6 % wpływów brutto (z wyłączeniem podatku VAT), uzyskiwanych przez nadawcę w związku z prowadzoną działalnością nadawczą - w tym wpływów z reklam, ogłoszeń, komunikatów, programów sponsorowanych, umów barterowych (z wyjątkiem barterów fonograficznych), sprzedaży czasu antenowego, dotacji, subwencji i innych wpływów związanych z promowaniem w postaci bezpośredniej lub pośredniej usług, towarów, bądź firm oraz wpływów abonamentowych.
  2. Nadawca ponadregionalny
  (do 30 mln mieszkańców w obszarze nadań)
  20 PLN/min nadania lub 0,6 % wpływów j.w.
  3. Nadawca regionalny
  (do 15 mln mieszkańców w obszarze nadań)
  10 PLN/min nadania lub 0,6 % wpływów j.w.
  4. Nadawca lokalny
  (do 5 mln mieszkańców w obszarze nadań)
  5 PLN/min nadania lub 0,6 % wpływów j.w.
 2. Nadania radiowe
  Kategoria nadawcy Stawka minutowa Miesięczna stawka zryczałtowana
  1. Nadawca ogólnopolski
  (ponad 30 mln mieszkańców w obszarze nadań)
  6 PLN/min nadania lub 2 % wpływów brutto
  (z wyłączeniem podatku VAT)
  2 % wpływów brutto (z wyłączeniem podatku VAT), uzyskiwanych przez nadawcę w związku z prowadzoną działalnością nadawczą - w tym wpływów z reklam, ogłoszeń, komunikatów, programów sponsorowanych, umów barterowych (z wyjątkiem barterów fonograficznych), sprzedaży czasu antenowego, dotacji, subwencji i innych wpływów związanych z promowaniem w postaci bezpośredniej lub pośredniej usług, towarów, bądź firm oraz wpływów abonamentowych.
  2. Nadawca ponadregionalny
  (do 30 mln mieszkańców w obszarze nadań)
  4 PLN/min nadania lub 0,6 % wpływów j.w.
  3. Nadawca regionalny i lokalny
  do 0,1 mln
  do 0,3 mln
  do 0,7 mln
  do 1 mln
  do 2 mln
  do 3 mln
  do 4 mln
  do 5 mln
  do 6 mln
  do 10 mln
  do 15 mln
  mieszkańców w obszarze nadań

  0,20 PLN/min nadania
  0,25 PLN/min nadania
  0,40 PLN/min nadania
  0,60 PLN/min nadania
  0,80 PLN/min nadania
  1,00 PLN/min nadania
  1,20 PLN/min nadania
  1,40 PLN/min nadania
  1,60 PLN/min nadania
  2,00 PLN/min nadania
  2,50 PLN/min nadania
  do 0,1 mln 0,20 PLN/min nadania
  do 0,3 mln 0,25 PLN/min nadania
  do 0,7 mln 0,40 PLN/min nadania
  do 1 mln 0,60 PLN/min nadania
  do 2 mln 0,80 PLN/min nadania
  do 3 mln 1,00 PLN/min nadania
  do 4 mln 1,20 PLN/min nadania
  do 5 mln 1,40 PLN/min nadania
  do 6 mln 1,60 PLN/min nadania
  do 10 mln 2,00 PLN/min nadania
  do 15 mln 2,50 PLN/min nadania
  lub 2 % wpływów j.w.
Value gap
Fryderyk Festiwal 2022