Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Aktualności

2 lutego 2021 r.

Komunikat w sprawie zmiany art. 15l oraz faktur wystawianych Użytkownikom

Z uwagi na liczne e-maile i telefony z prośbą o wyjaśnienia aktualnej sytuacji informujemy, iż w grudniu 2020 r. zmieniono ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwanej dalej ustawa COVID-19), m.in. w zakresie kwalifikacji przedsiębiorców do wstrzymania pobierania opłat przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Komunikat w sprawie zmiany art. 15l oraz faktur wystawianych Użytkownikom

Szanowni Państwo,

Z uwagi na liczne e-maile i telefony z prośbą o wyjaśnienia aktualnej sytuacji informujemy, iż w grudniu 2020 r. zmieniono ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwanej dalej ustawa COVID-19), m.in. w zakresie kwalifikacji przedsiębiorców do wstrzymania pobierania opłat przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Skutkiem tego, część użytkowników, która dotychczas była objęta wstrzymaniem poboru wynagrodzeń przestała być nim objęta. Dotyczy to użytkowników, którzy na bieżąco regulowali swoje zobowiązania i mieli uregulowane opłaty za okres korzystania z muzyki przed epidemią, a która nie jest obecnie objęta zakazami prowadzenia działalności (zakazem, a nie ograniczeniami). Z tego powodu byliśmy zobowiązani wystawić i wysłać faktury VAT za uprzednio niezafakturowany rok 2020.

W marcu 2020 r. na podstawie art. 15l ustawy COVID-19 zostało wstrzymane m.in. pobieranie wynagrodzeń z tytułu odtwarzania dla organizacji zbiorowego zarządzania, w tym dla ZPAV, co miało odciążyć przedsiębiorców w czasie epidemii. Ustawodawca nie wprowadził zwolnienia z obowiązku uiszczania wynagrodzeń, jedynie wstrzymał ich pobieranie. Potwierdził to Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odpowiedzi na interpelację poselską nr 8808: „omawiany przepis nie powinien być interpretowany jako skutkujący umorzeniem zobowiązań na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania. „Wstrzymanie” poboru wynagrodzeń oddala jedynie moment ich poboru” (pełna treść stanowiska Ministra dostępna na stronie internetowej Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BTSJHK).

Ponadto, zmienione przepisy (art.15l ust. 4) wprowadzają możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o obniżenie wynagrodzenia proporcjonalnie do spadku przychodów w okresie epidemii w porównaniu do analogicznego okresu poprzedzającego epidemię. Zatem jeśli Państwa przychody w roku 2020 spadły w porównaniu do 2019, mogą Państwo zwrócić się o obniżenie należnego wynagrodzenia zanim je Państwo uregulują. Wydłużyliśmy do 28 lutego 2021 r. czas zapłaty dla należności za 2020 rok (właściwy termin zapłaty znajduje się na fakturach), mają Państwo zatem czas na złożenie wniosku przed upływem tego terminu.

Dotyczy to także należności za kolejne miesiące, w których obowiązywać będzie wspomniany przepis.

Dodatkowo wyjaśniamy, iż z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w uzasadnionych przepisami przypadkach - zamkniętych i objętych obostrzeniami administracyjnymi rodzajach działalności (np. Gastronomia od 16 marca do 17 maja br. oraz listopad, grudzień 2020) wynagrodzenie na rzecz producentów nie jest należne i nie było naliczane przez ZPAV, jednakże za te miesiące, w których muzyka była odtwarzana należy je uregulować. W przypadku, gdy zakaz dotyczył wąskiej grupy Użytkowników (lub przepis dopuszczał wyjątki) i opłaty za okres, w którym byli Państwo objęci zakazem działalności zostały naliczone prosimy o kontakt.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub pobrania wniosku o obniżenie wynagrodzenia zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami regionalnymi (lista oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie http://ozz.zpav.pl/kontakt.php) lub pod adresem mailowym umowy@zpav.pl

Zmianę przepisów traktujemy jako rozsądne i sprawiedliwe rozwiązanie – ponieważ płacą ci, którzy korzystają z muzyki, i w przypadku spadku przychodów w trudnym dla większości okresie pandemii – mogą zapłacić mniej, równocześnie na bieżąco regulując swoje zobowiązania. Dotychczasowe przepisy były bardzo niekorzystne dla reprezentowanych przez nas uprawnionych producentów, którzy także byli grupą mocno dotkniętą finansowo skutkami ograniczeń i zakazów, a dodatkowo ograniczono im wpływy z publicznego odtwarzania muzyki. Były one również niekorzystne dla przedsiębiorców – bowiem gdyby wszystkie faktury zostały wystawione dopiero po zakończeniu epidemii – mogłoby to być bardzo dotkliwe.

Z uwagi na dużą liczbę zapytań możemy mieć trudności z szybkim udzieleniem odpowiedzi każdemu, kto będzie się z nami kontaktował. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na odpowiedź.

Przepraszamy za niedogodności, zapewniamy, że rozumiemy Państwa trudną sytuację i prosimy o wzajemne zrozumienie.

Link do ustawy wprowadzającej zmiany do artykułu 15l (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002255/O/D20202255.pdf.

Tu znajdą Państwo tekst ujednolicony ustawy Covid19: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001842/U/D20201842Lj.pdf.

Value gap
69% gości hotelowych uważa, że muzyka jest jednym z głównych czynników kreujących atmosferę hotelu (MWFY)
75% gości hotelowych lubi słuchać muzyki w lobby, barach, restauracjach i przestrzeniach ogólnodostępnych w hotelu (MWFY)
73% właścicieli sklepów z odzieżą i obuwiem jest przekonanych o pozytywnych oddziaływaniu muzyki na klientów. Obecność muzyki przyciąga do nich klientów.
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 2160 zł miesięcznie w sklepie spożywczym o dziennym utargu w granicach 1000 zł
78% kobiet odwiedzających salon urody wyżej cenni sobie dobrą muzykę niż oferowaną tam kawę, herbatę lub kolorowe czasopisma
Dobra muzyka pozwala skutecznie zrelaksować się podczas zabiegów kosmetycznych 2/3 klientom (76% kobiet, 85% klientów w wieku 20-29 lat)
20% regularnych gości salonów urody wybrałoby inny lokal gdyby nie była w nim odtwarzana muzyka
85% właścicieli klubów fitness i 90% właścicieli kręgielni i bilardów jest wręcz przekonana o promocyjnym znaczeniu muzyki w ich działalności i jej wpływie na zachowania oraz nastrój klientów
80% klientów czerpie więcej przyjemności z zajęć w klubie fitness podczas słuchania muzyki tła (MWFY)
80% klientów twierdzi, że muzyka w czsie zajęć fitness bardziej motywuje ich do ćwiczeń (MWFY)
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 5476 zł miesięcznie w restauracji o dziennym utargu w granicach 600 zł
Jeżeli zostanie wyłączona dobra muzyka to 32,6% klientów restauracji wybierze inny lokal
82% właścicieli restauracji uważa, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich lokali, jak i wydłuża ich czas pobytu w nich.
55% gości hotelowych preferuje spotkania z klientami w miejscach gzdie grana jest dobra muzyka (MWFY)
Fryderyk Festiwal 2022