Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Aktualności

19 października 2015 r.

Postępowanie w sprawie uzyskania nielegalnego dostępu do kont pocztowych ZPAV

W dniu 6 października 2015 r. Wydział do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Rejonowej Policji w Warszawie wszczął, na podstawie zawiadomienia ZPAV, dochodzenie z art. 267 par. 1 kodeksu karnego w sprawie uzyskania nielegalnego dostępu do kont pocztowych ZPAV.

W dniu 6 października 2015 r. Wydział do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Rejonowej Policji w Warszawie wszczął, na podstawie zawiadomienia ZPAV, dochodzenie z art. 267 par. 1 kodeksu karnego w sprawie uzyskania nielegalnego dostępu do kont pocztowych ZPAV i ujawnienia tak uzyskanych informacji osobom trzecim. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat.

Zdobyta drogą przestępstwa korespondencja została następnie wykorzystana przez stowarzyszenie STOART, w celu podjęcia próby wpłynięcia na przebieg prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postępowania, mającego wskazać jednego inkasenta wynagrodzeń z tytułu odtwarzania na rzecz posiadaczy praw pokrewnych, w szczególności producentów fonograficznych i artystów wykonawców.

Ponadto w ciągu ostatnich tygodni miała miejsce inna próba dyskredytacji ZPAV przez osobę mającą biznesowo-towarzyskie powiązania ze STOART-em, która złożyła fałszywy donos na ZPAV do MKiDN, wprowadzając w ten sposób w błąd urząd administracji państwowej. MKiDN zwróciło się do ZPAV i uzyskało pełną dokumentację niezbędną do złożenia zawiadomienia o przestępstwie w tym zakresie.

Powyższe zdarzenia, jak również liczne inne niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami działania STOART wobec użytkowników, o czym było informowane licznymi skargami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rodzą zasadnicze wątpliwości co do zdolności STOART-u do prowadzenia poboru wynagrodzeń w imieniu posiadaczy praw pokrewnych w sposób prawidłowy i skuteczny, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Value gap
69% gości hotelowych uważa, że muzyka jest jednym z głównych czynników kreujących atmosferę hotelu (MWFY)
75% gości hotelowych lubi słuchać muzyki w lobby, barach, restauracjach i przestrzeniach ogólnodostępnych w hotelu (MWFY)
73% właścicieli sklepów z odzieżą i obuwiem jest przekonanych o pozytywnych oddziaływaniu muzyki na klientów. Obecność muzyki przyciąga do nich klientów.
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 2160 zł miesięcznie w sklepie spożywczym o dziennym utargu w granicach 1000 zł
78% kobiet odwiedzających salon urody wyżej cenni sobie dobrą muzykę niż oferowaną tam kawę, herbatę lub kolorowe czasopisma
Dobra muzyka pozwala skutecznie zrelaksować się podczas zabiegów kosmetycznych 2/3 klientom (76% kobiet, 85% klientów w wieku 20-29 lat)
20% regularnych gości salonów urody wybrałoby inny lokal gdyby nie była w nim odtwarzana muzyka
85% właścicieli klubów fitness i 90% właścicieli kręgielni i bilardów jest wręcz przekonana o promocyjnym znaczeniu muzyki w ich działalności i jej wpływie na zachowania oraz nastrój klientów
80% klientów czerpie więcej przyjemności z zajęć w klubie fitness podczas słuchania muzyki tła (MWFY)
80% klientów twierdzi, że muzyka w czsie zajęć fitness bardziej motywuje ich do ćwiczeń (MWFY)
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 5476 zł miesięcznie w restauracji o dziennym utargu w granicach 600 zł
Jeżeli zostanie wyłączona dobra muzyka to 32,6% klientów restauracji wybierze inny lokal
82% właścicieli restauracji uważa, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich lokali, jak i wydłuża ich czas pobytu w nich.
55% gości hotelowych preferuje spotkania z klientami w miejscach gzdie grana jest dobra muzyka (MWFY)
Fryderyk Festiwal 2022