Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Aktualności

19 maja 2015 r.

Opłaty za odtwarzanie muzyki – podsumowanie 2014 r. OZZ ZPAV

Związek Producentów Audio Video opublikował podsumowanie dotyczące wpływów na rzecz producentów muzycznych zainkasowanych przez OZZ ZPAV. Łączne inkaso w 2014 roku wyniosło 39 388 tys. zł, co stanowi już 14,28% przychodu polskiego rynku muzycznego.

Opłaty za odtwarzanie muzyki – podsumowanie 2014 r. OZZ ZPAV

Związek Producentów Audio Video podczas corocznej konferencji zaprezentował podsumowanie dotyczące wpływów na rzecz producentów muzycznych zainkasowanych przez OZZ ZPAV. Łączne inkaso w 2014 roku wyniosło 39 388 tys. zł, co stanowi już 14,28% przychodu polskiego rynku muzycznego.

Rok 2014 był czasem intensywnego rozwoju struktur OZZ ZPAV związanego przede wszystkim z otwarciem Biur Regionalnych ZPAV. Dzięki powołaniu do życia nowych regionalnych struktur udało się zapewnić kontrahentom ZPAV lepszą obsługę, przy jednoczesny zwiększeniu efektywności działania. Decentralizacja systemu poboru inkasa, powołanie dyrektorów regionalnych i stałej, podległej im struktury przedstawicieli terenowych przygotowała ZPAV do nowych wyzwań jakie postawiła przed OZZ nowelizacja ustawy o prawie autorskim.

W maju 2014 roku w życie weszła nowa tabela stawek wynagrodzeń za odtwarzanie muzyki, która po raz pierwszy została podzielona ze względu na kategorie praw, a nie poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania. Wskutek tych zmian, w październiku 2014 doszło do porozumienia dwóch organizacji: Związku Producentów Audio Video oraz Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, na mocy którego ZPAV rozpoczął podpisywanie umów zarówno w zakresie praw producentów, jak i praw artystów wykonawców.

Pomimo dużych zmian na rynku i niepokojów związanych z niejasną sytuacją w zakresie artystycznych wykonań udało się utrzymać tendencję wzrostową opłat za korzystanie z muzyki przez przedsiębiorców. W 2014 roku OZZ ZPAV zainkasował łącznie z tytułu wykorzystania muzyki 39,388 tys. zł netto, co stanowi 4,4% wzrost w stosunku do roku 2013.

Kwota ta przełożyła się na 14,28% udział w przychodach całego rynku muzycznego w Polsce.


Rynek muzyczny w Polsce 2014 – udziały w przychodach

Zdecydowana większość, bo ponad 72% inkasa OZZ ZPAV (28,2 mln zł) stanowią wpływy z tytułu publicznego odtwarzania muzyki. To także wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to odtworzenia osiągnęły poziom 69,65%. Ponad 21% udziału stanowią nadania, czyli wpływy ze stacji radiowych i telewizji.


Struktura wpływów OZZ ZPAV 2014


Wpływy z odtwarzania – porównanie rok do roku (mln)

Reprezentujące zarówno posiadaczy praw pokrewnych OZZ, jak i użytkownicy muzyki z niecierpliwością oczekują na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskazującą jedną organizację uprawnioną do poboru opłat na rzecz tej grupy uprawnionych. Jestem przekonany, że posiadane przez ZPAV, w zakresie poboru wynagrodzeń na rzecz artystów i producentów, doświadczenie i infrastruktura techniczna czynią nas doskonale przygotowanymi do podjęcia tej roli – podkreśla Bogusław Pluta, dyrektor OZZ ZPAV.

Value gap
69% gości hotelowych uważa, że muzyka jest jednym z głównych czynników kreujących atmosferę hotelu (MWFY)
75% gości hotelowych lubi słuchać muzyki w lobby, barach, restauracjach i przestrzeniach ogólnodostępnych w hotelu (MWFY)
73% właścicieli sklepów z odzieżą i obuwiem jest przekonanych o pozytywnych oddziaływaniu muzyki na klientów. Obecność muzyki przyciąga do nich klientów.
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 2160 zł miesięcznie w sklepie spożywczym o dziennym utargu w granicach 1000 zł
78% kobiet odwiedzających salon urody wyżej cenni sobie dobrą muzykę niż oferowaną tam kawę, herbatę lub kolorowe czasopisma
Dobra muzyka pozwala skutecznie zrelaksować się podczas zabiegów kosmetycznych 2/3 klientom (76% kobiet, 85% klientów w wieku 20-29 lat)
20% regularnych gości salonów urody wybrałoby inny lokal gdyby nie była w nim odtwarzana muzyka
85% właścicieli klubów fitness i 90% właścicieli kręgielni i bilardów jest wręcz przekonana o promocyjnym znaczeniu muzyki w ich działalności i jej wpływie na zachowania oraz nastrój klientów
80% klientów czerpie więcej przyjemności z zajęć w klubie fitness podczas słuchania muzyki tła (MWFY)
80% klientów twierdzi, że muzyka w czsie zajęć fitness bardziej motywuje ich do ćwiczeń (MWFY)
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 5476 zł miesięcznie w restauracji o dziennym utargu w granicach 600 zł
Jeżeli zostanie wyłączona dobra muzyka to 32,6% klientów restauracji wybierze inny lokal
82% właścicieli restauracji uważa, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich lokali, jak i wydłuża ich czas pobytu w nich.
55% gości hotelowych preferuje spotkania z klientami w miejscach gzdie grana jest dobra muzyka (MWFY)
Fryderyk Festiwal 2022