Tu jesteś:
Aktualności

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Aktualności

6 lutego 2015 r.

Sąd w Poznaniu utrzymał w mocy decyzję Komisji Prawa Autorskiego o zatwierdzeniu tabel wynagrodzeń za odtwarzanie muzyki w klubach i dyskotekach.

Sąd Okręgowy w Poznaniu odrzucił wniosek Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystyczno-Rozrywkowych i Sportowych zaskarżający tabelę stawek Organizacji Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie odtwarzania muzyki do tańca, tym samym uznając ją za prawidłową.

Nowa tabela stawek wynagrodzeń za odtwarzanie muzyki jest efektem nowelizacji Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych – która weszła w życie 21 października 2010 r. – zakładającej m.in. przygotowanie przez Organizacje Zbiorowego Zarządzania jednej wspólnej tabeli za publiczne odtwarzanie muzyki.

10 lipca 2013 r. Komisja Prawa Autorskiego zatwierdziła w całości wspólną tabelę, złożoną przez osiem OZZ:

W części odnoszącej się do Hoteli, oraz części określanej jako Taniec, dotyczącej klubów i dyskotek tabele zostały zaskarżone przez przedstawicieli użytkowników praw.

5 lutego 2015 Sąd Rejonowy w Poznaniu uznał zaskarżenie tabel w części dotyczącej klubów i dyskotek jako niezasadne, przychylając się do merytorycznego uzasadnienia przedstawionego przez Organizacje Zbiorowego Zarządzania. To pierwsze orzeczenie w sprawie nowych tabel na korzystanie z muzyki i pierwsza decyzja potwierdzająca orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego w tym zakresie. Wyrok nie jest prawomocny.

Value gap
69% gości hotelowych uważa, że muzyka jest jednym z głównych czynników kreujących atmosferę hotelu (MWFY)
75% gości hotelowych lubi słuchać muzyki w lobby, barach, restauracjach i przestrzeniach ogólnodostępnych w hotelu (MWFY)
73% właścicieli sklepów z odzieżą i obuwiem jest przekonanych o pozytywnych oddziaływaniu muzyki na klientów. Obecność muzyki przyciąga do nich klientów.
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 2160 zł miesięcznie w sklepie spożywczym o dziennym utargu w granicach 1000 zł
78% kobiet odwiedzających salon urody wyżej cenni sobie dobrą muzykę niż oferowaną tam kawę, herbatę lub kolorowe czasopisma
Dobra muzyka pozwala skutecznie zrelaksować się podczas zabiegów kosmetycznych 2/3 klientom (76% kobiet, 85% klientów w wieku 20-29 lat)
20% regularnych gości salonów urody wybrałoby inny lokal gdyby nie była w nim odtwarzana muzyka
85% właścicieli klubów fitness i 90% właścicieli kręgielni i bilardów jest wręcz przekonana o promocyjnym znaczeniu muzyki w ich działalności i jej wpływie na zachowania oraz nastrój klientów
80% klientów czerpie więcej przyjemności z zajęć w klubie fitness podczas słuchania muzyki tła (MWFY)
80% klientów twierdzi, że muzyka w czsie zajęć fitness bardziej motywuje ich do ćwiczeń (MWFY)
Szacowany przeciętny spadek przychodów przy braku muzyki to 5476 zł miesięcznie w restauracji o dziennym utargu w granicach 600 zł
Jeżeli zostanie wyłączona dobra muzyka to 32,6% klientów restauracji wybierze inny lokal
82% właścicieli restauracji uważa, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich lokali, jak i wydłuża ich czas pobytu w nich.
55% gości hotelowych preferuje spotkania z klientami w miejscach gzdie grana jest dobra muzyka (MWFY)
Fryderyk Festiwal 2022